Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Zástupce Investora, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora - TDI, Organizace a řízení výstavby, Výběrová řízení, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

Nabízené služby

FÁZE PŘEDREALIZAČNÍ

 •  Spolupráci na vytvoření Zadání Projektu jako podkladu pro zpracování jednotlivých stupňů PD
 • Vytvoření celkového časového harmonogramu (HMG) celého Projektu a kontrola jeho plnění v Předrealizační fázi
 • Stanovení parametrů pozemků pro realizaci jako podklad pro jejich zajištění
 • Příprava dokumentace výběrového řízení (VŘ) na architekta/projektanta Projektu
 • Organizaci a vyhodnocení VŘ na architekta/projektanta Projektu vč. přípravy smluvních dokumentů
 • Řízení procesu zpracování PD ve všech stupních
 • Důslednou kontrolu plnění Zadání při zpracování jednotlivých stupňů PD
 • Důslednou kontrolu zpracování jednotlivých stupňů PD, kontrola zapracování připomínek oprávněných orgánů, správců sítí a podmínek příslušných stavebně – právních dokumentů
 • Zajištění zpracování variant jednotlivých technických, technologických nebo architektonických řešení v rámci zpracování jednotlivých stupňů PD
 • Kontrola jednotlivých předložených dokončených stupňů PD z hlediska schválení této PD ze strany Investora.
 • Zajištění technologické a prostorové koordinace PD
 • Zpracování odhadů investičních nákladů z jednotlivých stupňů PD
 • Příprava dokumentace výběrového řízení (VŘ) na generálního dodavatele (GD) stavby
 • Organizaci a vyhodnocení VŘ na GD vč. přípravy smluvních dokumentů

IMOPEX s.r.o.  — Zástupce Investora, Organizace a řízení výstavby, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

redakční systém Clips Redakční systém webdesign Design a vytvoření webu

Partneři: Moderní Webdesign | Redakční systém Clips