Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Zástupce Investora, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora - TDI, Organizace a řízení výstavby, Výběrová řízení, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

Nabízené služby

FÁZE PO REALIZACI

  •  Příprava a projednání závěrečného vyúčtování mezi dodavatelem a Investorem
  • Kontrola odstranění vad a nedodělků z kolaudace a z přejímky
  • Příprava podkladů pro uvolňování finančních záruk dodavateli
  • Řešení reklamací záručních oprav
  • Spolupráce při realizaci stavebních úprav pro konečného uživatele (nájemníka)

IMOPEX s.r.o.  — Zástupce Investora, Organizace a řízení výstavby, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

redakční systém Clips Redakční systém webdesign Design a vytvoření webu

Partneři: Moderní Webdesign | Redakční systém Clips