Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

:

Filosofií firmy IMOPEX je poskytnout klientům maximální kvalitu služeb, jejichž rozsah a struktura jsou přizpůsobeny individuálním potřebám daného projektu a kvalifikovaně řídit všechny složky spolupůsobících v rámci celého procesu.

O firmě

IMOPEX s.r.o.

Firma IMOPEX s.r.o. vznikla v roce 2006 jako logické pokračování předchozích aktivit vlastníka společnosti v oblasti řízení investičních projektů, construction managementu a kontroly staveb. Majitel společnosti ing. Michal Syrotiuk působí ve stavebnictví od roku 1990 a v uvedeném segmentu od roku 1995.

IMOPEX je specializovanou firmou, která má znalosti a zkušenosti nezbytné ke kvalifikovanému zajištění široké škály služeb, které investor bezpodmínečně potřebuje k úspěšné realizaci svých investičních akcí. Naše zkušenosti, které čerpáme i od zahraničních partnerů, využíváme s ohledem na místní podmínky.

IMOPEX nabízí komplexní služby, které maximalizují naše působení na Projektu v zájmu klienta a umožňují efektivní vynakládání prostředků v průběhu Projektu. Zbytečné náklady, jež jsou díky působení naší firmy ušetřeny, vysoce převyšují honorář, který firma za své služby účtuje.

IMOPEX s.r.o.  — Zástupce Investora, Organizace a řízení výstavby, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

redakční systém Clips Redakční systém webdesign Design a vytvoření webu

Partneři: Moderní Webdesign | Redakční systém Clips