Inženýrská činnost v investiční výstavbě
Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury

Zástupce Investora, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora - TDI, Organizace a řízení výstavby, Výběrová řízení, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

Nabízené služby

FÁZE PŘEDREALIZAČNÍ

V této fázi probíhá zejména vytvoření Zadání Projektu ze strany Investora

FÁZE REALIZAČNÍ

V této fázi probíhá především samotná výstavba objektu

FÁZE PO REALIZACI

V této fázi probíhá především závěrečné vyúčtování mezi Investorem a dodavatelem

IMOPEX s.r.o.  — Zástupce Investora, Organizace a řízení výstavby, Projektový Manažer, Cenový Manažer, Technický dozor Investora, Řízení procesu zpracování projektové dokumentace, Koordinátor BOZP na staveništi.

redakční systém Clips Redakční systém webdesign Design a vytvoření webu

Partneři: Moderní Webdesign | Redakční systém Clips